Dags att välja skola till hösten

Under skolvalsperioden 11–31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola till höstterminen 2024.

Du ska göra ett skolval om ditt barn

  • ska börja förskoleklass i höst.
  • går i en skola där nästa årskurs (årskurs fyra, sex eller sju) inte finns till hösten.

11 januari får du som är vårdnadshavare till ett barn som ingår i grupperna ovan ett brev med information om hur du ansöker om skola i skolvalet. 

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval som du når via uppsala.se/skolval. Det gäller också om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, det gäller även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • flyttar inom kommunen.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun från en annan kommun.

Du söker till valfritt antal skolor, kommunala och fristående.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många barn som möjligt ska få plats på en skola de valt.

Om platserna på en skola inte räcker gäller syskonförtur till plats i kommunal skola i högst årskurs tre om syskonet också går högst i årskurs tre. Därefter tillämpas principen om relativ närhet. Fristående skolor har egna antagningsregler.

E-tjänsten Mitt skolval för ansökan, information om skolvalet och antagningsregler finns på uppsala.se/skolval

11 januari 2023