Minnesanteckningar från föräldraråd den 19 november

(2015-11-25)

Nu finns minnesanteckningar från föräldrarådet på "Föräldrarnas sida" (eller under fliken "Om skolan")

 

(2015-11-16)

Här kommer en påminnelse om att vi träffas i föräldrarådet på torsdag den 19 november kl 18.30.

Plats: Gottsundaskolans personalrum

Dagordning:

  1. Välkomna! Vi presenterar oss för varandra.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Skolmaten. Ylva Janemar från Kost&Restaurang ger oss sina tankar om skolmaten, lyssnar till era synpunkter och svarar på era frågor.
  4. Rekrytering av nya elever till nästa läsår. Vi berättar om vad vi gjort hittills i höst, vad vi planerar och vi vill gärna lyssna på era idéer. 
  5. Frågor som ni vill ta upp.
  6. Avslutning senast kl 20.00

Ta gärna med andra föräldrar till mötet!

Varmt välkomna!

Elisabeth Viksten Eriksson

25 november 2015