Schema för tisdagen den 9/10

Från Jonas Forsberg till Elever, Vårdnadshavare och Personal i Gottsundaskolan

Vi arbetar för närvarande med att hitta bra lösningar för skolans elever och personal, på både kort och lång sikt. Du kommer att löpande bli informerad om vad som gäller i lärloggen på Unikum, på skolans hemsida samt skolans Facebooksida. Det kan också komma information från mentor via mejl. Det vi vet i nuläget är schemat för tisdagen den 9/10:

Åk 6 och 7 samlas klockan 8.30 i Gottsunda kyrka för gemensam information om nuläget. Efter informationen åker vi till Turbo aktivitetscenter där eleverna kommer att få vara aktiva samt äta lunch. Eleverna återkommer till Gottsunda och avslutar sin skoldag klockan 14.

Åk 8 och 9 samlas klockan 9.30 i Gottsunda kyrka för gemensam information om nuläget. Efter informationen åker vi till Turbo aktivitetscenter där eleverna kommer att få vara aktiva samt äta lunch. Eleverna återkommer till Gottsunda och avslutar sin skoldag klockan 15 .

8 oktober 2018