Uppdatering om nuläget

I skrivande stund avslutar eleverna på Gottsundaskolan sin skoldag på Turbo. Av de rapporter som nått skolledningen under dagen så har det varit en, under omständigheterna, riktigt bra dag. Vi inledde tisdagen med en samling i Gottsunda kyrka där följande var huvudbudskap:

Gottsundaskolans skolbyggnad finns inte längre men Gottsundaskolan lever vidare, VI (elever och personal) är Gottsundaskolan.

Att reagera på det som hänt är naturligt, vi är många som känner en stor sorg över det inträffade. Vi vuxna finns här för eleverna och vi har förstärkt elevhälsan för att kunna möta de behov som finns. Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn får kontakt och stöd av elevhälsan så ber vi dig att kontakta elevens mentor.

Under innevarande vecka så kommer undervisningen att bedrivas utan traditionella undervisningslokaler. Varje årskurs har ett schema för eleverna som skickats ut via lärplattformen Unikum samt via mejl. Om du som vårdnadshavare inte har tillgång till Unikum så måste du kontakta ditt barns mentor. 

Vi arbetar med att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för elevernas undervisningslokaler. På längre sikt är det tydligt uttalat att det kommer att finnas en skola i Gottsundaområdet. På kortare sikt söker vi en lösning som innebär att vi håller ihop skolan så långt det är möjligt.

Det finns ett stort allmänintresse kring Gottsundaskolan och dess elever just nu. Journalister kommer att finnas omkring vår verksamhet den närmsta tiden. Eleverna har alltid möjlighet att säga nej till att delta i intervjuer eller liknande. Om eleverna känner sig tveksamma så finns alltid möjligheten att ta stöd av en vuxen. Som skola så kommer vi att arbeta för att skolverksamheten inte störs av journalisternas arbete.

Som avslutning vill vi passa på att tacka alla människor, kollegor och organisationer som erbjudit och visat stöd för oss i denna svåra situation. TACK!

Vi är Gottsundaskolan!

9 oktober 2018