Beslut om evakueringen

Information om Gottsundaskolans omlokalisering med start nästa vecka (ve 42).


Information på | dari (PDF, 488 KB) | kurmanji (PDF, 327 KB)| sorani (PDF, 240 KB)|


Kommunen har under de senaste dagarna gått igenom olika alternativ kring var skolans elever och medarbetare ska starta sin undervisning nästa vecka efter branden som har totalförstört skolan.

Det är viktigt av flera skäl att vi kommer igång med undervisningen så snart som möjligt. Förutom att inte tappa fart när det gäller själva lärandet, kunskapsinhämtningen, så är skolan en trygghet i elevernas liv. Inom ramen för detta spelar rutiner och struktur i vardagen en viktig roll.

Idag på morgonen den 11 oktober, fattade utbildningsdirektör Birgitta Pettersson ett beslut om att ett elevantal motsvarande tre årskurser (samlade klasser) undervisas dagligen på Sverkerskolan på Götgatan i de etablerade grundskolelokaler som finns där. Övriga elever (ca. 100 per dag) undervisas på Tiundaskolan och i kvarvarande undervisningslokaler (idrott, matsal med mera) i Gottsunda, så att en bas för eleverna finns kvar i närområdet.

Beslutet innebär att klasserna och årskullarna hålls samman och alltså inte behöver splittras.

Skolbussar kommer att köra eleverna mellan Gottsunda och de tillfälliga lokalerna.

Det finns en ambition att det så snart som möjligt kommer att finnas anpassade, temporära lokaler på plats i Gottsunda. Lokaler där alla ska kunna vara tillsammans till dess att den helt nya Gottsundaskolan står klar.

Utifrån dagens beslut sätter vi nu igång med all praktisk planering – från skolbussar och skolmat till schemaläggning och undervisningsytor.

Vi ber om ert tålamod med att allt inte kommer att vara i helt färdigt skick på måndag, och återkommer senast imorgon fredag med all praktisk information ni behöver känna till inför måndag.

Vi vill också framföra ett stort tack för allt det stöd, engagemang och inte minst den förståelse ni visar i den här svåra situationen. Ni har alla visat prov på den fina anda som präglar vår skola och vår stadsdel Gottsunda. Det värmer och det bär vi med oss i vårt fortsatta arbete tillsammans. 

12 oktober 2018