Skolavslutning juni 2019

Skolavslutning 12 juni 2019

Avslutning 2019

Efter ett "annorlunda" skolår med branden i oktober, skollokaler i olika delar av stan, mycket bussåkning osv. hölls skolavslutningen på onsdagen i Gottsunda kyrka. Med pågående byggnation av nya skollokaler utanför fönstren blev det ändå en ljus tillställning med en positiv känsla inför framtiden.

Ett stort grattis till årets alla stipendiater!

Stipendierna för "Passion for Results Award" delades ut av rektor Elisabeth Viksten Eriksson. I år gick priserna till Hanna Jonsell 9d för Leadership, Iad Rahmeh 9d för Personal Impact, Clara Brodin 9b för Intellectual Ability och Bruce Nercy Gahoza 9a för Drive. 

Årets musikstipendier tilldelades Erik Hedlund 9c och Indiya Jobe 9b. 

Nytt för detta läsår är Uppsala kommuns stipendium. Detta tilldelades Hugo Klockars i 9c.

Till er som slutar åk 9 vill vi säga ett stort lycka till i framtiden!
Till övriga elever säger vi: Välkommen tillbaka till en nybyggd skola i augusti!

Men just nu önskar vi alla elever ett fantastiskt skönt sommarlov! 

 

Motiveringar till stipendierna

”Passion for results award” - läs om stipendiet

1. Intellectual Ability - Clara Brodin 9b
”Du har visat på en enastående förmåga att kombinera intressen, skolarbeten, och idrottsmässig talang. Det har du gjort med hårt arbete, en synnerligen väldisponerad planering, och en naturlig fallenhet för kunskap.
Du har också visat på möjligheterna att resa sig trots motgångar, och vi känner oss trygga i att du hittar en bra balans i dina framtida studier och din övriga fritid.”

2. Drive - Bruce Nercy Gahoza 9a
Efter att ha varit i Sverige i ett fåtal år går du idag ut med strålande betyg. För att klara av den utmaningen krävs det att ha ett driv och förstå att det krävs mycket av en själv för att prestera på topp. Du ska vara stolt över dig själv och dina insatser. 

3. Personal Impact - Iad Rameh 9d
Du är en person som alltid har en kram över och en person som stöttar dina vänner. Oavsett vilken klass de går i finns du där för dem i vått och torrt. Det är en fin egenskap som du ska fortsätta att vårda. 

4. Leadership - Hanna Jonsell 9d
För att kunna leda andra människor och för att att få dem att lyssna på en är det viktigt att vara sig själv. Något som du alltid är. Under de tre år du gått på Gottsundaskolan har du alltid stått upp för vem du är och vad du tycker. Detta har i sin tur lett till att dina vänner och skolkompisar följt dig och du har då visat på bra ledaregenskaper. 

 

Gottsundaskolans musikstipendium - Erik Hedlund 9c
För en stor musikalitet, genremedvetenhet och förmåga att i sitt musicerande föra musikaliska överväganden och spela med sväng och passande karaktär

Gottsundaskolans musikstipendium - Indiya Jobe 9b
För att med rösten som instrument hitta det där lilla extra som både berör och fascinerar en publik genom att arbeta med dynamik och tempo

 

Uppsala kommuns stipendium:
”Användas till förmån för elever i Uppsala kommuns grundskolor för belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling

Kommunens stipendium till Hugo Klockars:
Detta stipendium går till en elev som alltid strävar efter att göra sitt bästa, tar sig över alla svårigheter, visar gott kamratskap och dessutom hinner ägna mycket tid åt kultur i form av både teater och musik.

13 juni 2019