Lättare kontakta arbetsenheterna

Nu blir det lättare att få kontakt med personal och även elever i de olika arbetsenheterna. Varje enhet har fått en egen telefon som elevassistenterna i de olika enheterna har hand om. 

Telefonnumren är:

Enhet 6 (Khalid)
018 727 61 02 (visas vid uppringning)
SMS-nummer: 0766 95 92 68 

Enhet 7 (Mohammed)
018 727 61 57 (visas vid uppringning)
SMS-nummer: 0766 95 93 04 

Enhet 8 (Nora)
018 727 61 50 (visas vid uppringning)
SMS-nummer: 0766 95 92 94 

Enhet 9 (Sara)
018 727 61 49 (visas vid uppringning)
SMS-nummer: 0766 95 92 79 

28 augusti 2019