Lärarna i ae 6


Ali Kasbah

e-post
Matematik, idrott,
specialpedagog

  

Cecilia Sundgren

e-post
SO, Hem- och
konsumentkunskap
Ridprofil
Mentor 6D

Christian Ekholm

e-post
SO, svenska
Mentor 6A
Enhetsledare ae 6
 

Emma Bastin

e-post

Matematik, svenska
som andraspråk
Mentor 6B

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Jesper Vackmyr

e-post

SO, engelska
Mentor 6B
 

Johan Christoffersson

e-post

Musik

 

Johanna Söderberg

e-post

Engelska, SO
Mentor 6A
 

Lotta Svedberg

e-post
Svenska, engelska
Mentor 6C
Utvecklingsledare
 

Mohamed Mannoun

e-post

NO, matematik
Mentor 6C
 

Rzan Al-Kafri

e-post

Matematik, svenska
Mentor 6D
 

Sepand Doroudian

e-post

Svenska, franska
Mentor 9B
 

Shawn Fazlali

e-post

Lärarassistent

 

Uppdaterad: