Inspirationsföreläsning för afghanska elever

171004_föreläsning_afghanskaI onsdags fick Gottsundaskolans afghanska elever en möjlighet att delta vid en inspirationsföreläsning med Masoud Mirbaz. Föreläsningen ordnades av en av Gottsundaskolans engagerade föräldrar som vill ge våra afghanska elever en förebild, någon att inspireras av och som har varit i samma situation som många av de elever som kommer ensamma från Afghanistan har.

Masoud Mirbaz lämnade Afghanistan när han var 12 år och arbetar nu framgångsrikt inom ett stort företag. Vägen dit har varit lång och utmanande och har tagit honom över stora delar av världen. Under föreläsningen berättade han om sin väg från Afghanistan som ung till den han är idag, bosatt i Kalifornien. Eleverna lyssnade intensivt och ställde flertalet frågor. Föreläsningen hölls på dari och persiska och det var tydligt även för oss som inte talar språket att de hade mycket gemensamt och kände igen sig i varandras berättelser. I efterhand berättade flera av eleverna som deltagit i föreläsningen om vad de särskilt tog med sig. Att ta vara på tiden och att kämpa, alltid kämpa. Att vara uthållig och envis, det ger resultat. Att den första tiden i ett nytt land och allt det nya som det innebär är en mycket stor utmaning men det blir lättare med tiden, även om livet alltid bjuder på utmaningar. Och att det har betydelse vilka människor man väljer att umgås med, välj kompisar som vill samma sak som du själv. 

Gottsundaskolan och våra elever riktar ett stort tack till Masoud Mirbaz och Christer Wallberg för den här möjligheten!

9 oktober 2017