Gottsundaskolan tillbaka till Gottsunda!

I augusti startar vi ett nytt läsår i nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler i Gottsunda. På platsen för den gamla Gottsundaskolan så kommer det att byggas en modulskola i två våningar, bestående av två huskroppar som sitter ihop (se bild). Den del av skolan som kunde räddas efter branden renoveras för fullt. I det huset kommer vi, precis som tidigare att ha slöjd-, musik- och bildundervisning. Vi jobbar i dagsläget intensivt med att alla detaljer ska vara på plats till skolstart. Vi är övertygade om att denna, den nya Gottsundaskolan kommer att leva upp till våra högt ställda krav på lokaler för att bedriva vår undervisning. Även utomhusmiljön kommer att utvecklas så att eleverna på skolan kommer att ges adekvata alternativ för rastaktiviteter. Den tidigare utomhusmiljön var inte anpassad för en högstadieskola.

Modulskolan mot nord

Modulskolan mot syd

Modulskolan plan

25 mars 2019