Till blivande elever på Gottsundaskolan ht-19

G-logga
Välkommen till Gottsundaskolan!

Vad roligt att du ska börja på Gottsundaskolan! Vi vill nu veta vilket språk du vill läsa, vilken profil du vill ha och om det är någon/några kompisar som är extra viktiga för dig att hamna i samma klass som. 

Språkval
Kryssa i det språkval du har valt eller redan har börjat läsa.

Profilval
Vi kommer fortsätta att ha profiler för alla elever på skolan som går i åk 6 och 7. Från och med årskurs 8 så är det bara de elever som har fotbollsprofil som fortsatt har profil på schemat. Profilen Matresan kommer endast att vara valbar för de elever som skall börja årskurs 7.

Kompisval
Om du har några önskemål om blivande klasskamrater så fyller du i deras namn i rätt ruta på blanketten.

Så här skickar du in blanketten
Två alternativ:
1. Lägg den ifyllda blanketten i ett kuvert och skicka till skolans postadress som återfinns på blanketten och längst ned på denna sida.

2. Hämta en digital version av blanketten (DOCX, 32 KB) på skolans hemsida. Spara ned den, fyll i och skicka den sedan till gottsundaskolan@uppsala.se.

Skicka in blanketten så snart du kan!

Besöka Gottsundaskolan
Onsdagen den 22/5 kommer de elever som skall börja årskurs 6 på Gottsundaskolan efter sommaren komma till skolan för ett första besök under förmiddagen. Vi kommer att hålla till i Gottsunda, vid det som tidigare var vår fritidsgård (ingång Mötesplats Treklangen). Du kommer att få mer information om den dagen senare.


Besöksadress:

Postadress

E-postadress

Gottsundaskolan

Uppsala kommun

gottsundaskolan@uppsala.se

Valthornsvägen 17

Gottsundaskolan

 

756 50 UPPSALA

753 75 UPPSALA

www.gottsundaskolan.uppsala.se

     
30 april 2019