Uppdrag - förbättra världen!

9B har under hösten studerat både mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Nu under våren har de arbetat med ett projekt som heter "Uppdrag - förbättra världen!". Tanken med projektet var att de skulle identifiera ett hållbarhetsproblem. De skulle sedan fundera över varför problemet finns, varför det är ohållbart och vad man kan göra åt det.

Eleverna fick själva välja om de ville arbeta enskilt eller flera tillsammans, samt välja presentationsform. Alltifrån podd och film till sång och affisch var tänkbara presentationsformer. Eleverna fick fundera över vem som har makt att göra något åt situationen och utifrån detta välja vem eller vilka de ville rikta informationen till. Vi ska se till att dessa arbeten når fram till en mottagare som har makt att påverka!

Här ser ni några färdiga projekt

 

Biogas - Gabriel, Josef och Damien (PDF, 401 KB)

Svält - Lamek (PDF, 801 KB)

The truth about fast fashion and trendy clothes (PDF, 256 KB)

Vi äter för mycket kött (PDF, 284 KB)

Överkonsumtion - Sara och Dima  (PDF, 178 KB)

Uppdaterad: