Kursmål och kunskapskrav, åk 8

 

Bild

Arbetsområden 2017-2018 (PDF, 46 KB)

 

Engelska

Planering ve 42-48: People at Work - Applying for a Job (PDF, 121 KB)

 

Enhetstid

 

Franska

Sepands franskblogg 

 

Idrott och hälsa

 

Hem- och konsumentkunskap

Mål, planering och kunskapskrav ht-17 (PDF, 231 KB)

Mål, planering och kunskapskrav vt-18 (PDF, 220 KB)

 

Matematik

Delkurs 1: Bråk och procent (kap. 1) (PDF, 54 KB)

Grovplanering vt-18 (PDF, 197 KB)

Planering vecka 17-22 för 8B (Josefines grupp) (PDF, 61 KB)

 

Musik

Musik i film och dataspel - Kursinformation (PDF, 400 KB)

Analys av filmmusik (PDF, 915 KB)

Analys av musik i TV och dataspel (PDF, 631 KB)

Analys av film eller dataspel - Hemuppgift (PDF, 27 KB)

 

NO och teknik

Mall för dokumentation (labrapport) (PDF, 15 KB)

Biologi: Kropp och hälsa (PDF, 31 KB)

Kemi: Uppgifter i organisk kemi (PDF, 345 KB)

Fysik vt-18: Optik (PDF, 20 KB)

 

Slöjd

Textilslöjd: Tema musik eller sport (PDF, 84 KB)

 

SO

Historia ht-17: Revolutionernas tidsålder - "uppstart" (PDF, 2 MB)

Historia ht-17: Revolutionernas tidsålder - innehåll och mål (PDF, 30 KB)

Geografi ht-17: Klimat, klimatzoner och befolkning (PDF, 199 KB)

Samhällskunskap vt-18: SVT:s nyhetskrönika 2017 - innehåll (PDF, 98 KB)

Samhällskunskap vt-18: Uppdrag: Nyhetskrönikan 2017 - En nyhet (PDF, 180 KB)

Samhällskunskap vt-18: Uppdrag: Nyhetskrönikan 2017 - Tre nyheter (PDF, 151 KB)

Samhällskunskap vt-18: Så styrs Sverige - Blooms taxonomi (PDF, 48 KB)

Samhällskunskap vecka 16: PRAO - intervjufrågor (PDF, 15 KB)

 

Spanska

 

Svenska och sva

Svenska ht-17: Jagporträtt (PDF, 674 KB)

Svenska som andraspråk ht-17: Jagporträtt (PDF, 502 KB)

 

Tyska

Planering vecka 42-47: Wir kaufen Kleider (PDF, 405 KB)

 

Uppdaterad: